hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_bublina

Motto: „Z okna som počul detský hlas. A hneď som vedel, že dnes bude krásny deň.“

(Roland Leonhardt)

   Novinky a oznamy
  • Detský domov prijme do pracovného pomeru zodpovedného profesionálneho rodiča.

    Bližšie informácie link:

    http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=670904