hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_certifikat

Aktivity - deti


Vzdelávanie pre profesionálny rast pracovníkov detského domova (DeD)


Projekty


Vďaka podpore Hodiny deťom a spoločnosti Siemens sme mohli zriadiť v našom zariadení multisenzorickú miestnosť.

© 2012 - 2017 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.